Bøgely Svineproduktion er/bliver Danmarks eneste PIC Opformerings besætning.
 
Mere info vedr. PIC læs her - http://pic.com

PIC har siden år 2000, avlet målrettet efter bedre holdbarhed på søerne. Det var på det tidspunkt politikkerne besluttede at vi i 2013 skulle have løsgående søer.... Bøgely Svineproduktion har siden 2003 haft søerne i løsdrift og derved overholdt lovgivningen med +10 år. 

"PIC. er verdens største avlsselvskab og de har genetik til kundens behov".

PIC
har en overordnet målsætning som er: "Genetik til totaløkonomi" 

Da vi tilbage i 2006/7 havde solgt de sidste Dan Avl´s søer, gik dødeligheden i vores stalde fra 17 % til 8 % af udsatte søer - dvs. at vi mere end halverer dødeligheden!! ( Landsgennemsnittet var i 2008 25 % ). Så det må siges at avlsarbejdet har virket, tak for det PIC.

 

Produktionen.

 

Består af en hovedejendom "Bøgely", her går alle 1.400 årssøer. Ejendommen ligger på Sinding Hedevej 85 i Silkeborg kommune.  
Ca. 8 km. herfra ( i Hauge ) ligger smågriseejendommen, "Skovhus Vestergaard". Her bliver alle grisene flyttet til som 7 - 8 kg. Her går alle so poltene til de vejer ca. 30-50 kg. Herefter sælger vi så poltene til kunder, som feder dem færdige til slut kunder. Alle galtgrisene sælges til fast kunne her i DK, som feder dem færdig til slagt. Vi har derfor god plads til alle vores kvalitets avlsdyr i de 7.000 stipladser. 
Der hører ca 140 ha. god jord til begge ejendomme, som er lejet ud til en større planteavler.
Produktionen foregår på 2 ejendomme. 

Fra 1/6-2012 starter vi som eneste PIC opformerings besætning i Danmark, vi sælger de fleste polte ved 30-50 kg. til Tyskland hvor de skal laves færdig og sælges i hele Europa syd som øst. Mine PIC avlsdyr kan klare fremtidige Danske krav til svineproduktion 100 % med størst økonomisk udbytte til mindst mulige omkostninger. Hvilket burde være et mål for alt vedr. avl........ og stadig have dyrrevelfærd for øjet.. Vores avlsdyr er derfor også velegnede til udendørs produktion hvor styrke og holdbarhed er et most. Opformerings besætningen ligger på ca. 14,5 levendefødte, ca. 30 fravænnede/år, 1.100 fes pr. årsso og kun 5 % døde søer årlig ( har haft løse søer i dr. stalden, siden 2003 ). 

PIC har et avlsmål.........Flest mulig kg slagtet grise pr. avlsdyr med minium omkostninger og besvær......Yes :-)  det kan jeg forstå

Flere oplysninger:
 
>>Hovedejendommen.

>>
Smågriseejendommen.

>>Maskiner

>>Marken

   

 

 
Nyheder
 04-03-2013
Fodersagen mod DLG
 21-09-2012
Ny teknonogi 2012
 24-09-2009
P4 Østjylland var på besøg...
 09-12-2008
vvm igennem !!!!